• Szkolny Klub Mediacji

   • "Mediacje to budowanie mostów między ludźmi"

    Mediacja to rozmowa na temat konfliktu i sposobu wyjścia z niego. Ponieważ angażuje w rozwiązywaniu konfliktu obie strony, pozwala wypracować rozwiązanie, które dla obu tych stron będzie możliwe do przyjęcia i żadnej z nich nie zostanie ono narzucone. Dzięki temu mediacja jest bardzo efektywna i ma długotrwały skutek. Z jednej strony uczy brania za siebie odpowiedzialności, za swoje czyny, z drugiej zaś - pozwala na wyjście z konfliktu z twarzą.

    Mediacja – to dobrowolne i poufne porozumiewanie się ludzi będących w konflikcie i starających się osiągnąć zgodę, przy pomocy bezstronnego i neutralnego mediatora. W szkole mediacja jest prowadzeniem pertraktacji w przypadku konfliktów między dwoma lub więcej uczniami, którzy nie potrafią się ze sobą porozumieć.