• Kierunki Rozwoju Szkoły

     • TALIS

    • W jaki sposób proponowane zmiany w oświacie wpłyną na rozwój szkoły i edukacji przyszłości? - Panel dyskusyjny

    • W dniu 04.04.2024r. w Szkole Podstawowej nr 4 w Luboniu prowadziliśmy panel dyskusyjny pt.: W
     jaki sposób proponowane zmiany w oświacie wpłyną na rozwój szkoły i przyszłość edukacji? W
     debacie udział wzięli niecodzienni goście Wiceministra Oświaty p. Izabela Ziętka, Posłanka Polska
     2050 p. Ewa Schädler, Burmistrz Miasta Luboń p. Małgorzata Machalska, Zastępca Burmistrz
     Miasta Luboń p. Dorota Franek, Dyrektorzy lubońskich szkół i przedszkoli, Rada Pedagogiczna Szkoły
     Podstawowej nr 4 oraz Nauczyciele lubońskich placówek oświatowych. Po przywitaniu przez
     Dyrektor szkoły p. Agnieszkę Antczak zaproszonych gości i kilku słowach o „Przyjaznej Czwóreczce”
     nastąpiło otwarcie panelu dyskusyjnego moderowanego przez Dyrektor szkoły p. Agnieszka Antczak
     oraz Wicedyrektor p. Wiolettę Mitek. Podczas spotkania nauczyciele zadawali pytania Wiceministrze
     p. Izabeli Ziętce oraz Posłance p. Ewie Schädler, wyrażali opinię nt rozwoju szkoły i przyszłości
     edukacji. Rozmawialiśmy o wyzwaniach i obawach związanych z wprowadzanymi przez MEN
     zmianami oraz pozytywnych aspektach przemian oświatowych.
     Pani Ministra Izabela Ziętka oraz Posłanka Ewa Schädler ze zrozumieniem i empatią odpowiadały na
     pytania, podejmowały dialog i wskazywały kierunki strategii rozwoju oświaty. Efekty wspólnych
     rozmów i dyskusji podsumowały panie: Cecylia Przybyszewska-Marciniak nauczycielka języka
     polskiego z Wicedyrektor Anną Poprawką w postaci „Mapy mentalnej”. Zapraszamy do obejrzenia
     podsumowania w relacji zdjęciowej.
     Na zakończenie zaproszeni Goście obejrzeli wystawę prac uczniów pt. „Szkoła Marzeń” oraz wizję
     Szkoły w oczach uczniów za 50 lat, zakopaną w kapsule czasu w fundamentach nowego budynku.
     Wszystkim przybyłym Gościom pragniemy podziękować za niezwykle inspirującą wizytę. Państwa
     obecność była dla naszej społeczności ogromnym wyróżnieniem i wyjątkowym wydarzeniem.
     Wierzymy , że spotkanie było dla Państwa równie satysfakcjonująca, co dla nas.
     Dziękujemy p. Damianowi Gamrotowi za przygotowanie relacji zdjęciowej oraz Radzie Rodziców za
     przygotowanie słodkiego poczęstunku.
     Dziękujemy naszym Gościom!

     Agnieszka Antczak
     Dyrektor Szkoły

     • Desing Think

     • W dniu 13.03.3024r. w naszej szkole odbyło się spotkanie warsztatowe Rodziców, Uczniów,
      Nauczycieli, Pracowników obsługi metodą „Design thinking” – porozmawiajmy o naszej Szkole. W
      pierwszej części warsztatów grupy wspólnie brały udział w zadaniu integracyjnym i motywującym do
      współpracy, w drugiej części pracowaliśmy nad działaniami, które wdrożymy w szkole od
      01.09.2024r. Spotkanie odbyło się w pozytywnej atmosferze, podczas rywalizacji emocje sięgały
      zenitu. Zapraszam do obejrzenie relacji zdjęciowej.
      Dziękuję za udział Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom oraz Pracownikom obsługi.
                                                                                                                                                           Agnieszka Antczak
                                                                                                                                                              Dyrektor Szkoły