• Klub Szkół Unicef

    • „Czwóreczka” od czterech lat jest członkiem Klubu Szkół UNICEF.
     Jest to inicjatywa edukacyjna, która zrzesza placówki
     zainteresowane propagowaniem wśród swoich podopiecznych
     idei niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom na
     świecie.
     Dzięki temu uczestniczyliśmy w wielu akcjach edukacyjnych,
     takich jak „Spraw, aby dzieci z Syrii przetrwały zimę!”,
     „Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF”, „eMOCje w
     GŁOWIE”, „Wszystkie Kolory Świata”, a przede wszystkim
     działaliśmy aktywnie na polu promocji i realizacji praw dziecka.
     Już wkrótce odbędzie się zebranie uczniów, którzy chcą brać
     udział akcjach UNICEFu.