• Realizacja programu wychowawczo- profilaktycznego

     • We wrześniu w obszarze kształtowania postaw społecznych, relacji Nasza szkoła realizowała działania Programu Wychowawczo- Profilaktycznego poprzez następujące formy: 

      Dzień kropki- Jest to święto kreatywności, odkrywania talentów, odwagi, a przede wszystkim dobrej zabawy. Jak co roku uczniowie klas I-III postanowili przyłączyć się do jego obchodów.

      Tego dnia obowiązywały ubrania w kropki. Uczniowie poznali historię małej Vashti, od której wszystko się zaczęło. Dzięki malutkiej kropce i wspaniałej nauczycielce plastyki uwierzyła w swoje możliwości. Po projekcji oraz pogadance na temat filmu wszyscy uczniowie postanowili pokazać swoje talenty. Przystąpili do wykonania swoich kropkowych dzieł malując je kolorowymi kredkami. My po obchodach Dnia Kropki wiemy jedno: każdy z naszych uczniów ma ogromny talent, wystarczy tylko uwierzyć  w siebie!

      Dzień chłopaka- ten dzień obchodzony jest co roku 30 września. W naszej szkole świętowanie dnia chłopaka na stale wpisało się w kalendarz imprez szkolnych. Dziewczyny składają w tym szczególnym dniu najlepsze życzenia swoim kolegom z klasy.

       

      W obszarze zdrowia,edukacji ekologicznej poprzez następujące działania:

      Kółko kulinarne Akademia Zdrowego Żywienia-  Kółko realizowane jest w nowej pracowni kulinarnej powstałej w ramach projektu Laboratoria Przyszłości. Na zajęciach omówione zostały zasady zdrowego stylu życia, uczniowie wykonali piramidę zdrowia i posadzili zioła do pracowni kulinarnej. Przy okazji dzieci pobawiły się zmysłami rozpoznając rośliny po zapachu, smaku i dotyku. Na drugich zajęciach dzieci dowiedzialy się na jakie informacje, umieszczone na opakowaniu, należy zwracać szczególną uwagę. Następnie wykonały dwie wersje zdrowego śniadania. 

      Sprzątanie Świata- Uczniowie klas 1-3 oraz 4-8 wraz z wychowawcami dołączyli do 29 Akcji Sprzątania Świata- Polska, która jest częścią międzynarodowego ruchu "Clean Up The World". W tym roku porządkowaliśmy "nasz lokalny świat" pod hasłem "WSZYSTKIE ŚMIECI SĄ NASZE".

      Wycieczka w Folwarku Żabinko- Klasy 5a i 5b odwiedziły alpaki oraz konie w Folwarku Żabinko, uczniowie dowiedzieli się jak dbać o  zwierzęta.  Integrowali się przy ognisku oraz było mnóstwo zabawy.

      Europejski Dzień Sportu Szkolnego- 30-stego września po raz pierwszy Nasza Szkoła wzięła udział  w Europejskim Dniu Sportu Szkolnego! Podczas lekcji wychowania fizycznego uczniowie wykonywali zadania z przesłanego scenariusza. Dodatkowo w klasach 1-3 podczas przerw uczniowie korzystali z zadań do odtworzenia. 

      W obszarze kultury, norm i wartości poprzez następujące działania:

      Za Pan brat ze sztuką- W ramach innowacji pedagogicznej „Za pan brat ze sztuką” w dniu 21.09. na zajęciach plastycznych
      uczniowie z klasy 2b przypomnieli sobie pojęcia portret oraz poznali nowe pojęcie abstrakcji. Następnie dzieci stworzyły za pomocą różnych materiałów przepiękne, abstrakcyjne portrety.

      Poznajemy zawody naszych rodziców- Dnia 26.09. w ramach projektu „Poznajemy zawody naszych rodziców” klasa 2b i 3c pojechały do Komornik, gdzie mieści się sortownia Poczty Polskiej. Tam dzieci zapoznały się ze specyfiką miejsca oraz miały możliwość sortowania paczek, stemplowania. 

      Pasowanie na czytelnika uczniów klas 1- Pierwsze spotkanie z biblioteką szkolną to wyjątkowa uroczystość, a pierwsze wypożyczenie książki pozostaje na długo w pamięci dziecka. Pasowanie to oficjalne przyjęcie uczniów do grona czytelników biblioteki. Ślubowanie przyszłych czytelników z klas I a i I b odbyło się 28 września, a klasy I c 29 września 2022 r. Głównym celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania.

      Lekcja biblioteczna-  Uczniowie z klas I wzięli udział w lekcji bibliotecznej. W czasie spotkania dzieci zostały zapoznane z podstawowymi funkcjami biblioteki, jej zasobami i zasadami korzystania z wypożyczalni. Na zakończenie zajęć każdy uczeń  wypożyczył książkę oraz otrzymał zakładkę.

      Zabawa sztuką- W roku szkolnym 2022/2023 nasza czwóreczka dołączyła do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego "Zabawa sztuką". Klasy czwarte, na zajęciach z plastyki, będą realizować kolejne zadania projektowe.