• Szczepienie

   • Ulotka informacyjna

   • Szczepienia przeciwko COVID-19 (Omicron) – informacja Punktu Szczepień
    w Poznaniu

    Szanowni Państwo,

    Punkt Szczepień Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J.
    Strusia w Poznaniu informuje, że rozpoczął szczepienia przeciwko
    COVID-19 preparatami o zaktualizowanym składzie dla wariantu Omicron.
    Szczepienie zaktualizowanymi preparatami (Pfizer, Moderna) dotyczy
    osób w wieku 12+ z zachowaniem co najmniej:

    – 3-miesięcznego odstępu od szczepienia podstawowego (w przypadku
    pierwszej dawki przypominającej) – lub podania pierwszej dawki
    przypominającej (w przypadku drugiej dawki przypominającej).

    Równolegle nieprzerwanie prowadzone są również szczepienia dla dzieci
    w wieku 5-11 lat preparatem Pfizer Junior.

    Szczepienia odbywać się będą w dniach:

    WRZESIEŃ 2022:

    21.09.2022 (środa) w godz. 15:00-17:00
    23.09.2022 (piątek) w godz. 19:00-20:30
    24.09.2022 (sobota) w godz. 10:00-12:00
    25.09.2022 (niedziela) w godz. 10:00-12:00
    26.09.2022 (poniedziałek) w godz. 15:00-17:00
    28.09.2022 (środa) w godz. 15:00-17:00
    30.09.2022 (piątek) w godz. 19:00-20:30

    PAŹDZIERNIK 2022:

    poniedziałki i środy w godz. 15:00-17:00 piątki w godz. 19:00-20:30
    soboty w godz. 10:00-12:00
    Dodatkowo:
    2.10.2022 w godz. 10:00-12:00
    9.10.2022 w godz. 10:00-12:00

    Na szczepienia można zgłaszać się zarówno po wcześniejszym
    zarejestrowaniu jak i bez rejestracji. Po przybyciu należy zgłosić się
    do rejestracji ogólnej (wejście główne do szpitala).

    Kontakt:
    Punkt Szczepień
    Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem
    Opiekuńczo Leczniczym.
    Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Szwajcarska 3; 61-285 Poznań
    tel. 798 844 029 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00)
    e-mail: 
    nperlicka@szpital-strusia.poznan.pl

     

     

    Główny Inspektor Sanitarny, działając na rzecz zwiększenia stanu zaszczepienia dzieci i młodzieży przeciw chorobom zakaźnym, przekazuje Państwu ulotki informacyjne.

    Załączniki

     

   • Warszawa, 11 czerwca 2021 roku

     

     

     

    Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat
    – informacje dla szkół i placówek

     

     

     

    Od 7 czerwca rodzice mogą rejestrować na szczepienie dzieci, które ukończyły 12. rok życia. Wcześniej została uruchomiona rejestracja dla uczniów w wieku 16 i 17 lat.   Aktualnie szczepienia odbywają się w punktach populacyjnych i powszechnych. Po zakończeniu wakacji szczepienia będą mogły być realizowane w trybie mobilnym na terenie placówek oświatowych. Będą je wykonywały podmioty lecznicze prowadzące stacjonarne punkty szczepień. Przygotowaliśmy informacje dla szkół i placówek w tej sprawie. Wraz z Ministerstwem Zdrowia opracowaliśmy także rekomendacje dotyczące przygotowania się ucznia do szczepienia. Wszystkie materiały zostaną przekazane do szkół za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej.

     

    Organizacja szczepień

    Szczepienia będą odbywały się w istniejącej bazie punktów szczepień populacyjnych
    i powszechnych oraz na terenie placówek oświatowych (tryb mobilny).

     

    Tryb mobilny będzie realizowany przez doświadczone podmioty lecznicze prowadzące stacjonarne punkty szczepień.

     

    Mapa punktów szczepień https://www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien#/

     

    Gdzie i kiedy uczniowie mogą się szczepić?

    Już od 7 czerwca rodzice mogą rejestrować dzieci od 12. roku życia na szczepienie przeciw COVID-19. Aktualnie szczepienia odbywają się w punktach populacyjnych i powszechnych. W tych miejscach jest realizowany cały proces szczepienia, który obejmuje:

    • zgodę rodzica,
    • kwestionariusz,
    • kwalifikację lekarza,
    • szczepienie.

     

    Harmonogram szczepień po wakacjach

    Po zakończeniu wakacji szczepienia będą wykonane w dotychczasowych miejscach oraz w tymczasowych mobilnych punktach szczepień. Zorganizują je podmioty lecznicze prowadzące stacjonarne punkty szczepień.

     

    Szczepienia będą odbywały się według następującego harmonogramu:

    • I tydzień września (1.09-5.09) – tydzień informacyjny – lekcje wychowawcze i spotkania z rodzicami o charakterze informacyjno-edukacyjnym,
    • II tydzień września (6.09-12.09 – tydzień przygotowania do szczepienia – zbieranie przez wychowawców zgód od rodziców i opiekunów prawnych na szczepienie dzieci,
    • III tydzień września (13.09-19.09) – tydzień szczepień.

     

    Przygotowanie się ucznia do szczepienia – rekomendacje dla rodziców

    Wspólnie z Ministerstwem Zdrowia opracowaliśmy także rekomendacje dotyczące przygotowania się ucznia do szczepienia. Są one skierowane przede wszystkim do rodziców i opiekunów. W zaleceniach znalazły się m.in. informacje dotyczące spożywania posiłków przed szczepieniem czy przyjmowania leków. Przed szczepieniem rodzice powinni zwrócić także szczególną uwagę na rzetelne wypełnienie kwestionariusza. Ważne jest, aby podali wszystkie istotne informacje o zdrowiu dziecka.

     

    Dlaczego warto się zaszczepić?

    Szczepionka to najlepszy sposób na przerwanie transmisji wirusa, a tym samym na powrót do życia, które znamy sprzed okresu pandemii. Zaszczepienie się jak największej liczby osób zwiększa szansę na trwały powrót do stacjonarnych zajęć w szkołach, placówkach i na uczelniach, wydarzeń kulturalnych czy spotkań rodzinnych i towarzyskich. Dzięki szczepionce możemy chronić nie tylko nas samych, ale także naszych najbliższych.

     

    Jak działa szczepionka?

    Szczepionka wyzwala w organizmie człowieka naturalną produkcję przeciwciał. Stymuluje także nasze komórki odpornościowe, aby chroniły nas przed zakażeniem COVID-19. Szczepionka jest darmowa i dobrowolna.

     

    Ministerstwo Edukacji i Nauki

    Departament Informacji i Promocji

     


     


     

    kwestionariuszwstepnegowywiaduprzesiewowegoprzedszczepieniemosobyniepelnoletniejprzeciwcovid19.pdf