• Psychoedukacja

    • MŁODE GŁOWY

    • MŁODE GŁOWY

      

     Bez wątpienia ważnym obszarem wsparcia dla dzieci i młodzieży pozostają osoby dorosłe, dlatego w projekcie MŁODE GŁOWY wspieramy również rodziców/opiekunów, nauczycieli i nauczycielki. W ramach dodatkowych działań przygotowany został program wspierający umiejętności rodzicielskie i pedagogiczne. Jest to cykl filmów szkoleniowych, webinarów na żywo i podcastów dla opiekunów dostępny za darmo na stronie mlodeglowy.pl.

      

     https://mlodeglowy.pl/kompendium/jestem-rodzicem/

      

     Archiwa Filmy profilaktyczne dla rodziców - Młode głowy Młode głowy (mlodeglowy.pl)

      

      

     EDUAKCJA

      

     Najważniejszym środowiskiem życia dzieci i młodzieży jest środowisko rodzinne. Dlatego tak ważne jest pogłębianie przez rodziców wiedzy na temat zdrowia psychicznego i umiejętności w zakresie reagowania na poważne kryzysy dzieci i młodzieży. Szkoła, bursa, internat są często miejscem występowania kryzysowych sytuacji, ale współpraca tych instytucji z rodziną młodego człowieka jest kluczowa dla osiągania dobrych efektów udzielanego wsparcia.  

     Interwencja Kryzysowa kod dostępu dla Rodziców - https://www.edu-akcja.pl/interwencja-dla-rodzicow/ Hasło- sp4ubn