• Biblioteka

     • Biblotekarz: Maria Baier

                            Anna Szkoda

      Godziny pracy bibliotekarza:

       

      GODZINY PRACY BIBLIOTEKI

      PONIEDZIAŁEK  

      9.00-15.00

      WTOREK

      7.00-8.45

      9:40-15:00

      ŚRODA

      7.00-8.45

      9.40-11.30

      12.35-16.05

      CZWARTEK

      7.00-17.30

      PIĄTEK

      8.00-15.00

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      Zbiory biblioteki liczą ok. 7000 woluminów i każdego roku powiększają się o nowe pozycje. Coraz częściej na półki trafiają nowoczesne nośniki informacji - kasety video oraz płyty CD i DVD. W ostatnich latach wyremontowano pomieszczenia biblioteczne, wstawiono nowe szafy oraz zakupiono komputer .Tym samym nasza biblioteka ma szansę stać się centrum kulturalno informacyjnym dla uczniów, nauczycieli, a może i rodziców. Pani Anna Zamelska już od dawna zabiegała o to aby biblioteka stanowiła centrum kulturalne szkoły. Organizowała liczne konkursy czytelnicze i recytatorskie, wystawy okolicznościowe.To z jej inicjatywy wystąpił w naszej szkole Zespół Tańca Ludowego "Cybinka" przypominając tradycje i zwyczaje ludowe,w repertuarze Benona Mateckiego rozbrzmiewała gwara poznańska. Szerokim echem wśród uczniów odbijają się teżspotkania z ciekawymi ludźmi - np. z panem Radosławem Fiedlerem. Równie ważna jak przeszłość jest nasza przyszłość przez dwa lata prowadzona była w szkole edukacja pro unijna (konkursy, wystawy, informatory).

       


       

      PLAN_PRACY_BIBLIOTEKI_SZKOLNEJ_22-23.doc.pdf
      Procedury_pracy_biblioteki_w_czasie_pandemii.doc.pdf

      Procedura wypożyczenia podręczników

      List do Rodziców uczniów klas I